SEJARAH

CAPAIN

TAHUN AKTIF

0

JUMLAH CLUB

0

JUMLAH PERTANDINGAN

1 0

JUMLAH TRAOPI

0

PENGHARGAAN

Vensica Football Club Website
0

ASKAB LOBAR

1

LIGA 1

2

LIGA 2

3

LIGA 3

Vensica Football Club Website
0

ASKAB LOBAR

1

LIGA 1

2

LIGA 2

3

LIGA 3

STRUKTUR

KETUA

PERIODE 2022-2026

WAKIL KETUA

PERIODE 2022-2026

SKERRTARIS

PERIODE 2022-2026

HUMAS

PERIODE 2022-2026

ANGGOTA

PERIODE 2022-2026

SEJARAH PEMBENTUKAAN ASKAB PSSI LOBAR